Rzeszów 2006 rok

1. Rady Pańskie i zarządzenia Pańskie, słyszę o nich, ale nie bardzo pojmuję. Proszę o przykład biblijny. Dziękuję.
2. Żyjemy w czasach, gdy klerykalizm i sekciarstwo spotykają zbory Epifaniczne. W związku z tym moje pytanie: czy obieranie przewodniczącego Zboru nie sprzyja rozwojowi tychże zjawisk? Jakie są zarządzenia Pańskie, co do konieczności wybierania przewodniczącego?
3.
Drogi Bracie, w TP nr 490, w artykule Quasi Wybrani, w par. 38 czytamy, że antytypiczni Netynejczycy w okresie Epifanii po 1954 roku składają się między innymi z jednostek nieusprawiedliwionych itd. (bardzo obszerne jest to pytanie), potem tp 471, str. 50, ak. 4, wyłącza Żydów wierzących w Przymierze. W związku z tym mam dwa pytania: Jak pogodzić te dwie myśli, itd. itd. jest bardzo obszerne pytanie.
4.
Proszę o krótkie wyjaśnienie dwóch urzędów Br. Woźnickiego, o którym mówił we Wrocławiu w odpowiedziach, na czym one polegają i czy któryś z nich upoważnia do podawania Prawdy.
5.
Dlaczego niektóre z pisma adresowanych do Zarządu Głównego są ignorowane? Pytanie moje wynika z tego, że wysłałem pismo, maila do zarządu głównego z żądaniem potwierdzenia odbioru wiadomości, niestety, nie tylko, że nie potrzymałem odpowiedzi serwera pocztowego odbiorcy, ale wręcz też moje listy trafiły w ręce osób trzecich. Jak to możliwe, czy jesteśmy zdegradowani bardziej, niż otaczający nas świat, że nie stać nas na przestrzeganie dobrych obyczajów?
6.
Czy osoba nie posiadająca wotum zaufania zarządu Głównego Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania, a pełniąca funkcje sekretarza w Zborze, ma jakieś szanse na normalne pełnienie funkcji w Zborze S.?
7.
Proszę o wyjaśnienie treści pieśni 156, zwrotka: w śmierci kończy się męczarnia, żywot wieczny będzie znów. Oraz pieśń 467, zwrotka: usłysz wołanie i prędzej się zmiłuj?
8.
W TP nr 492, w artykule Myśli Pamiątkowe, na str. 4, prawa szpalta u dołu, że całe 1000 lat jest przeznaczone na spożywanie przez świat chleba, który będzie służył do zdobycia doskonałości przez ludzi. Ten czas spożywanie jeszcze się nie rozpoczął i nie wiemy, czy rozpocznie się za 5 lat, czy za 25, czy za? Czy nie jest podana fałszywa data zakończenia Tysiąclecia 2874, jeśli świat nie spożywa tego chleba? Obj. 21:1-8 zapewnia o pełnym Tysiącleciu, uwięzienia szatana, panowanie Pana nad ludzkością, czy mamy prawo ten okres skracać, bo tak nam pasuje?
9.
Czy Brat, który opuścił swoją żonę dlatego, że po kilku latach mu się nie podobała, może być proszony do modlitwy?
10.
Nie było podane pytanie i dana jest ogólna odpowiedź w sprawach niemoralności.