Br. Wardziński Dawid

Mocnym jak Samson

Postawa Chrześcijanina wśród doświadczeń

Złudzenia

Samotność

Przebaczenie

Nazarejczycy dzisiejszych czasów

Chrześcijanin spoglądający na węża

Pan Jezus wyuczony, nauczony i doświadczony