Br. Sułyja Józef

Posłuszeństwo Bogu

Czas

Boskie Prawa

Trzy zamierzenia Wieku Patryarchów

Egzystencja Boga

Sympozjum: Piekło Biblii

Sympozjum: Pokuta, Usprawiedliwieni, Poświęcenie

Czas – Katowice

Siedem określeń Boskiego Prawa

Doświadczenie wiary