Br. Stachowiak Wiktor

Dwa Święta Przejścia cz. 1 i cz. 2

Ostrożne chodzenie

Miłość zawistna

Zmartwychwstanie Jezusa

„Tylko wierz”

Wiara Ojców

Radość naszego Pana w stanie ofiarowania i poświęcenia

„Kto chce iść za mną”

Jarzmo – Mat. 11:28

Co to jest grzech?

Jak Biblia oddziaływuje na ludzi

Odpowiedzialność Chrześcijanina – Rzym. 13:12-13

Trzykrotne znaczenie kielicha

Trzy obietnice – Psalm 32:8

Marność

Radość w podejmowaniu krzyża

Przyp. Sal. 8:11

Nauka odnośnie Chrztu – Mat. 28:19-20

Pismo Święte – 2 Tym 3:16

Święto Kuczek

Kupuj Prawdę a nie sprzedawaj (do 52’30” odpowiedzi na pytania)

Zakończenie konwencji w Poznaniu w 1971 roku

Efez. 5:15-16

Czy nasze wykształcenie jest zupełne? – cz.1, cz. 2 i cz. 3

Chrześcijanin ma być Ratownikiem

Poświęceni Obozowcy Epifanii – część wykładu

Rozmowa z Bogiem

Zmartwychwstanie

Patrząc na Jezusa – Żyd. 12:2-3

Kupuj Prawdę – Przyp. Sal. 23:23

Odpowiedzialność Chrześcijanina

Co to jest grzech – cz. 1 i cz. 2

Człowieka zachowywasz w pokoju – Izajasz 26:3

Rozpoczęcie pierwszej konwencji w Domu Modlitwy w Poznaniu w 1985 roku

Świadectwa Ducha Świętego w naszym życiu

Zmartwychwstanie

Psalm 91

Modlitwy i pieśni Anny – 1 Sam. 2:1-10

Miłość wielka do Jezusa poparta uczynkami

2 Kor. 7:1

Przyp. Sal. 8:17

Trzy obietnice Boże – Psalm 32:8

Przyp. Sal. 8:17

Izajasz 26:3 cz. 1 i cz. 2

Ostrożne chodzenie – Efez. 5:15-16

Psalm 121

Mat. 26:41 – roczne godło 1972 rok

Żyd. 12:2 – Janowo – ostatni wykład

Szukajcie Pana – Izajasz 55:6 – cz. 1 i cz. 2

Mat. 26:41

Psalm 122

Efez. 5:15-16

Kuczki