Br. Sawicz Jan

Noc grzechu zakończy się porankiem radości

Czystość życia Chrześcijanina

Wiara

Nadzieja i radość w wyniku święta gwiazdki

Bóg uczci tych, którzy Go czczą – 1 Sam. 2:30

Poświęcenie – Rzym.12:1

Zmartwychwstanie naszego Pana – Łuk. 24

Efez. 5:11

Przyjdź Królestwo Twoje – Izajasz 65:17, 66:22

Czasy ostateczne