Br. Roberts H.William (Anglia)

I uczynię koniec pysze hardych

Okna na inny świat

Przyjdźcie i rozpierajmy się z sobą

Historia o Marsyliuszu – Rzeszów 1987

Modlitwa Symeona – Katowice 1987

Początki i końce – Łódź 1987

Powołanie Wieku Ewangelii – Izajasz 55 – Łódź 1987

Rozwój i praca Towarzystw Biblijnych – Janowo 1987

Sposoby Boskiego działania – Historia Mary Jones – Janowo 1987

Boski plan pokazany w Psalmie 107 – Janowo 1987

Trzymaj się – Janowo 1987

Podróż do Królestwa – Janowo 1987

Historia Kościoła – Heidelberg 1987

Jan Hus – Heidelberg 1988

Ciemność i wielkie światło – Wuppertal 1992

Życie świątobliwe – Warszawa 1992

Szatańskie sidła – Warszawa 1992

Zaćmienie i wielkie światło – Warszawa 1992

Dwie srebrne trąby – Katowice 1995

Tam, gdzie nie ma wizji, ludzie giną – Katowice 1995

Dzieło ręki Bożej – Katowice 1995

New Age – Katowice 1995

Poświęcenie – Orłówka 1995

Poganie – Boski dar dla Jezusa – Katowice 1997

Dlaczego Poganie się buntują? – Katowice 1997

Modlenie się o Sodomę – Katowice 1997

Nie zapominajcie mojego prawa – Katowice 1997

Cień ziemi – Katowice 1997

Ogień na górze – Katowice 1999

Czasy i chwile – Katowice 1999

Krosna Boga – Katowice 1999

Złoto z Ofir

Pożegnanie – Katowice 1995 rok

2 Tes. 1:3

Ruch, Zbór, jednostka – wersja ang.

Fragmenty wykładu Br. Roberts’a do odczytu

Pobierz pdf