Br. Pikor Antoni

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Żyjący, a byłem umarły – Obj. 1:18

Łaską zbawieni jesteśmy

Izajasz 11:9

Przebaczenie i wymazywanie grzechów

Psalm 97:1-12

Łukasz 6:37

Mal. 1:1-11, 3:8-12

Łuk. 5:1-11

Obłok ciemności i błyskawice

Wolność niewolników Chrystusa

Rzym. 11:22

Gorliwość