Br. Piętka Stanisław

Sędziów 6:11-24

Oczekiwanie na Pana

Ucieczka na górę – Psalm 43:3

Wizje Tysiąclecia – Obj. 20

Ucieczka na górę – Psalm 43:3 – Wrocław

Oczekuj Pana – Psalm 27:14

Objawy Boskiej Miłości dostrzegane przez nas – Jan 13:1

Charakterystyka ludu Bożego przedstawiona w palmie i cedrze – Psalm 92:13

Obłok świadków dla powołanych – Żyd. 12:1

Potop – 1 Moj. 7:11

Jezus i znaki

Niesprawiedliwy szafarz – Łuk 16:1-15

Przybytek – 2 Moj. 26

Cierń w ciele

Wierność – Obj. 2:10

Przyjaźń – Jakub 2: 23

Psalm 40:8-9, Jan 5:30

Nie szukam woli mojej – Jan 5:30

Dobry Samarytanin

Filipensów 4:1-13

Przestawajcie na tym, co macie – Żyd. 13:5-6

Dziękczynienie – Psalm 136:1

Czas szukać Pana

Wizje Objawienia – Obj. 20

Przybytek rzeczywisty

Ucieczka na górę – Psalm 43:3