Br. Pakuła Cyryl

Diamenty

Odpuść nam nasze winy

Bóg jest źródłem życia i Prawdy

Dlaczego modlimy się: „i odpuść nam nasze winy”?

Dlaczego nie uznajemy ksiąg apokryficznych?

Dlaczego poświęciłem się Panu?

Doświadczenia rodzaju ludzkiego z dobrem i złem

Drzewo nad strumieniem wód wsadzone – Poznań

Drzewo nad strumieniem wód wsadzone – Psalm 1:1-3 – Bydgoszcz

Jezus zmartwychwstał jako Istota Duchowa

Łaska jako czynność

Mądrość

Mądrość prowadząca do Zbawienia

Miłosierdzie

Okup, zasługa i ofiara za grzech

Ona co mogła, to uczyniła

Pamiętaj na Stworzyciela – Kazn. Sal. 12:1

Prawdomówność

Prędki odlot

Punktualność

Quasi Wybrani – 2 Piotr 1:12

Radość – Fil. 4:4

Tylko wierz

Wielki przywilej służby

Wolność Chrystusowa

Wytrwałe czynienie dobrych uczynków

Powstawanie łaski szczodrości

Droga do życia wiecznego

Działalność języka

Zgromadzenie klejnotów

Siedem zarysów modlitwy

Zadowolenie – Żyd. 13:5 – Katowice

Doświadczenia rodzaju ludzkiego ze złem i dobrem – Speyer

Kaz. Sal. 12:1-7 – Speyer

Zadowolenie – Żyd. 13:5 Speyer

Z obfitości serca usta mówią

Nie bój się, tylko wierz

Zwycięstwo miłości nad bojaźnią

Znaczenie chrztu

Siedem silnych charakterów, którzy powiedzieli „nie” – Mat. 5:3

Cudowne zachowanie tożsamości w zmartwychwstaniu

Służenie Panu w młodości – Kaz. Sal. 12:1

Owoce Ducha – Gal. 5:22-23

Zadowolenie – Wrocław

Z obfitości serca usta mówią

Epifania

Chrześcijanin jako plama

Punktualność

Zachowanie tożsamości w zmartwychwstaniu

Zbór i jego prawa

Jak osiągnąć członkostwo w Królestwie Bożym?

Punktualność

Dwanaście doktrynalnych nauk Wieku Ewangelii

Dlaczego modlimy się: Przyjdź Królestwo Boże?

Gniew

Płacz

Zadowolenie

Trzy rodzaje łask

Samozaparcie i noszenie krzyża