Br. Milczewski Karol

1 Kor. 13:11

Nowy Rok – Psalm 66:8-9

Żywot wieczny – Jan 6:47

Ostrzeżenie przed niewiernością cz. 1 i cz. 2

1 Piotr 4:18

Porównanie ziemskich dóbr z bogactwem Łaski Bożej

1 Jan 4:19 cz. 1 i cz. 2

1 Piotr 1:14-16

Sabat

Przebaczenie przeciwieństwem zawziętości – Efez. 4:32

Mocnymi bądźcie – 1 Kor. 16:13

Pamiątka śmierci Jezusa – Łuk 23:46

Rzym. 5:1 cz. 1 i cz. 2

Jezus chlebem żywym

1 Kor. 15:22

Gal. 1:4-5

Ufajcie, jam zwyciężył świat – Jan 16:33

Zmartwychwstanie

Cierpliwość i nasze reakcje – Łuk. 21:19

Cierpliwość – Łuk. 21:19

Wiara

1 Moj. 15:8

Wiara –  cz. 1 i cz. 2

Dz. Ap. 2:29, 34

Gal. 6:7-8

Grzech i jego przebaczenie

Łuk. 22:24, 29

Poświęcenie – 1 Piotr 1:23

Psalm 116:12-14

Psalm 66:8-9

5 Moj. 32:46-47

Etyka chrześcijańskiego życia

1 Kor. 16:13

1 Kor. 13:19