Br. Lewicki Marian

Pracowitość w życiu poświęconym

W niebezpieczeństwach pomiędzy Braćmi