spis pytań Br. Kucharz F. – Orłówka 2009 rok

1. Gdzie był złoty ołtarz w Przybytku?
2. Dlaczego Apostoł Paweł płakał?
3. Jak były umieszczone drągi w Namiocie Zgromadzenia?
4. Czy zmartwychwstaną ci, co popełnili samobójstwo przez powieszenie?
5. Kim obecnie Jezus jest dla poświęconego wierzącego Ojcem czy Starszym Bratem?
6. Czy można obecnie kierować modlitwy do Jezusa?
7. Czy może zbór epifaniczny zaprosić do siebie z usługą Brata, który nie jest Pielgrzymem, Ewangelistą ani Starszym z innego Zboru? A jeżeli jest starszym w innym Zgromadzeniu?
8. Czy Zbór może zaprosić konkretnego Pielgrzyma z innego kraju do usługi?
9. Czy może usługiwać Pielgrzym w Zborze, bez powiadomienia Przedstawiciela? Czy są w tej sprawie jakieś wyjątki?
10. Czy obecnie embargo jest nałożone na okup?
11. Kto obecnie jest drugorzędnym prorokiem i w jaki są obierani?
Pobierz pdf