Spis pytań Br. Jolly R. – część 5

1. Czy nasz Pan posiadał dwa prawa do życia: jako doskonały człowiek i jako wykonawca Zakonu?
2. Niektórzy oponenci Prawdy krytykują artykuł o Ośmiu cudownych dniach, że zawiera błędy. Co Brat może o tym powiedzieć?
3. 3 Moj. 23: podana jest ustawa dotycząca święta kuczek, że ono miało trwać 7 dni. Proszę o wyjaśnienie wiersza 39, który mówi, że dnia 8-go odpocznienie będzie.
4. Czy dzisiaj poza Wielkim Gronem może ktoś grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu według Prawdy numer taki i taki? Sugeruję, że tak. TP nr 239, str. 63. A ja cały czas byłem przekonany, że ten grzech może tylko występować u tych, którzy byli i jeszcze są Nowymi Stworzeniami. Prosiłbym, by Brat wyjaśnił jak należy to rozumieć? Za odpowiedź bardzo dziękuję.
5. 2 Moj.12:6. Chciałbym wiedzieć od której godziny według zegara czasu obecnego zaczynał się pierwszy z tych wieczorów i do której godziny trwał? A od której godziny zaczynał się drugi wieczór i jak długo trwał?
6. Ponieważ jest wiele sporów na podstawie 1 Król. 6:1, jest 480, a powinno być 580. Br. Russell w 2-gim tomie wyjaśnił, że to jest pomyłka, która się zakradła przez podobieństwo cyfr 4 – litera dalet i 5 – litera hej. Bracia Świadkowie dowodzą, że pomyłka taka jest niemożliwa, ponieważ liczba ta nawet w najstarszych manuskryptach pisana jest słownie. Gdyby tak było, to rzeczywiście mieliby rację. Jak Ty Drogi Bracie byś to wytłumaczył? Za odpowiedź serdecznie dziękuję.
7. 3 Moj. 10:1. Co należy rozumieć przez ogień obcy, skąd był przyniesiony?
8. Bracie Jolly, proszę po wytłumaczenie, czy poświęcony chrześcijanin może robić wino z owoców? Serdecznie dziękuję.
9. Czy jest wskazane badać artykuły Teraźniejszej Prawdy bez pytań do danego artykułu?
10. W Ruchu Epifanicznym uwidacznia się formalizm, w myśl Teraźniejszej Prawdy, jak uwidaczniał się w innych ruchach Reformacji.
11. Czy Brat przewodniczący Zboru na zewnątrz (nie wiem o co chodzi w ogóle – Cz.O.) jest zobowiązany przeprowadzać zebrania interesowe Zboru oraz wybory? Czy ten przywilej usług może sprawować inny Brat Starszy według kolejności?
Pobierz pdf