Spis pytań Br. Jolly R. – część 4

1. Co nam przedstawia Rachel, która umarła po urodzeniu Beniamina?
2. Zach. 5:9. Co przedstawiają kobiety ze skrzydłami bocianimi i efa między ziemią a niebem? Dziękuje za odpowiedź.
3. Proszę wyjaśnić, na jakiej podstawie mówimy, że można poświęcać sie Panu już w wieku 10, 11, 12 lat, gdy nasze prawo cywilne za dojrzałych uważa dopiero od 18 lat? Jezus poświęcił się mając już lat 30.
4. Czy los każdego człowieka został przewidziany przez Boga z góry?
5. Biblia podaje, że Kościół jest wybrany z Izraela, z 12-tu pokoleń. Jak to wytłumaczyć inaczej?
6. Czy właściwą rzeczą jest czynienie uwag przez Siostry na zebraniu gospodarczym dotyczącyh sposobu wypowiadania się przez Braci prowadzących wykłady i badania.
7. Drogi Bracie Jolly, bardzo proszę o odpowiedź. Gdy Bracia i Siostry, którzy są członkami Zboru Epifanii a mimo to urządzają w swych mieszkaniach zebrania, wykłady lub badania, na których to zebraniach usługę wykonuje były Brat, to jest wyłączony. Czy to jest zgodne z zarządzeniami Pańskimi?
8. Czy jest właściwą rzeczą odtwarzanie z magnetofonu wykładów podczas regularnych zebrań w miejsce wykładów Braci miejscowych?
9. Bracie Jolly, proszę wytłumaczyć, kiedy Apostoł Paweł przyszedł do Prawdy po wstąpieniu naszego Pana, czy zaraz, czy za pół roku i jaka liczba była z narodu izraelskiego do Kościoła, czy większa czy mniejsza z pogan?
10. Drogi Bracie Jolly. Czy mury Jerycha upadły na skutek literalnego trąbienia przez Kapłanów, czy w inny sposób? Proszę o wytłumaczenie, za co serdecznie dziękuję.
11. Bracie Jolly, proszę o wydanie opinii, czy jest rzeczą właściwą handlować kwiatami i czynić wieńce na dzień umarłych, to jest wszystkich świętych 1-go listopada?
12. Dla której klasy Jezus jest Orędownikiem a dla której Pośrednikiem, za co z góry dziękuję.
Pobierz pdf