Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 8

1. Bracie Jolly, proszę powiedzieć, pod jakim przymierzem rozwija się klasa Wielkiego Grona, Starożytnych Godnych i Młodociano Godnych?
2. Drogi Bracie Jolly, Siostry mają długie włosy, a Apostoł pisze, aby w Zborze nakrywały głowy. A Bracia mają długie włosy i nie nakrywają swoich głów. Apostoł Paweł pisze, że szpecą swoją głowę według wzoru Braci. Apostoł się pomylił? Ja wierzę, że prawdę pisze. Proszę to wytłumaczyć.
3. 1 Moj. 6:3. Czy upadli Aniołowie na 120 lat przed potopem zaczęli sie materializować i brać córki ludzkie za żony albo tylko na 120 lat przed potopem Bóg powiedział, że przerwie tą nieprawną łączność? Uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
4. 3 Moj. 10:6. Drogi Bracie Jolly, proszę o wytłumaczenie kogo przedstawia figura synów izraelskich, którzy mieli opłakiwać Nadaba i Abiu? Dziękuję.
4. Psalm 78:25. Bracie Jolly, dlaczego jest tutaj nazwane chleb mocarzów?
5. Czy obecnie żyjemy w czasie przesiewania, a jeżeli żyjemy, to w jakim przesiewaniu?
6. Czy Nefilimowie, olbrzymowie, gdyby ich Bóg nie wytracił potopem, czy mogliby żyć wiecznie i czy byli oni doskonali w ich władzach? Dziękuję za odpowiedź.
7. Czy Jezus umył nogi Judasza przy Ostatniej Wieczerzy?
Pobierz pdf