Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 4

1. Bracie Jolly, gdy będzie inauguracja nowego Przymierza, to czy będą niektórzy ze świata, co nie zaznają śmierci? Tu jest raczej mowa o Poświęconych Obozowcach Epifanii.
2. 3 Moj.10:1. Co oznacza w figurze ogień obcy? Czy to, że nie był wzięty z ołtarza albo że Nadab i Abiu byli pijani, ponieważ Br. Russell komentuje mówiąc, że Nadab i Abiu pomarli dlatego, że byli pijani podczas sprawowania ofiar. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
3. Bracie Jolly, proszę uprzejmie o wyjaśnienie czy Siostra poświęcona może rozwieść się z mężem i wykwaterować go z mieszkania ze względu na brak współżycia małżeńskiego i brak dzieci? Czy w takiej sytuacji może związać się z innym człowiekiem będąc bez winy? Jak należy regulować takie sprawy aby być w porządku wobec Pana i trzymać się w równowadze duchowej?
4. Bracie Jolly, chciałbym się zapytać, dlaczego Bracia nie wydają drugiego, trzeciego i czwartego tomu oraz komentarza Brata Russella? Proszę uprzejmie o odpowiedź.
5. Bracie Jolly, wierzę mocno, że jesteś od Pana. Prawda na czasie, jaka jest wydawana jest ostrzegająca lud Boży szczególnie na tle przesiewań, którą się czyta i bada w badaniach bereańskich i nie uważa się na nie. Czyni się przesiewania, tworzy się grupki, zwodzi się Braci a nawet zbierają się osobno i obchodzą wieczerzę osobno. Czy to jest właściwe, mając tak jasną Prawdę o przesiewaniach?
6. Drogi Bracie Jolly, proszę Cię usilnie o radę, za co z góry dziękuję. Mam córkę, która ma 18 lat, z którą nie umiem sobie dać rady. Nie chce w ogóle słuchać, zrezygnowała ze szkoły i poszła do pracy, lecz opuszcza dniówki i mają ją zwolnić. Po kilka dni nie ma jej w domu, a obecnie jest 10 dni poza domem. Nie wiem jak mam postąpić, czy wypada mnie, jako poświęconemu, wydalić ją z domu, ona nie jest poświęcona, ale prawdy broni.
7. 1 Król. 19:11. o oznacza po trzykroć ten wiatr, a co głos cichy i wolny?
8. Drogi Bracie Jolly, ciekawi mnie moja niepewność tekstu biblijnego, a mianowicie, gdy Salomon budował Świątynię, to dlaczego znowu budował nową skrzynię, świeczniki i inne rzeczy Przybytku? Czy nie starczyło to, co było na puszczy, gdzie to podaje 1 Kron. 28:15-18?
9. Czy w Tysiącleciu Pośrednika rolą jest dopilnować aby umowa, kontrakt zawarty pomiędzy Bogiem a ludźmi był dopełniony również jako taki będzie niepoprawnych wytracał. Czy również nasz Pan, jako Pośrednik będzie tracił niepoprawnych w Małym Okresie a jeżeli nie, to w jakim urzędzie to będzie czynił? Dziękuję za odpowiedź.
10. Proszę o wyjaśnienie, czy jest to złą rzeczą, gdy Brat poświęcony ma takie zainteresowanie, jak hodowla ptaków egzotycznych i należy do tego związku oraz zajmuje tam pewne stanowisko?
11. Czy Nowe Stworzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa zasnęło snem śmierci, a jeżeli tak, to jaką śmiercią ono umarło?
12. Izaj. 12:9,10. 1 Moj.9:3,4. Jak rozumieć świętość krwi?
Pobierz pdf