Spis pytań Br. Jolly R. – 1975 część 1

1. Czy właściwe jest urządzanie recytacji poezji religijnej?
2. Bracie Jolly, proszę o podanie rady w następującej sprawie. Jaki powinien być wzajemny stosunek w Zborach Starszych, już wiekiem z klasy Młodocianych Godnych, do młodszych Braci z klasy Niby Wybrańców i odwrotnie? Czy młodsi Bracia z klasy Niby Wybranej przewyższających wykształceniem świeckim członków starszych ewentualnych członków Młodocianych Godnych powinni ich odsuwać do niższej pracy w Zborze?
3. 1 Kor. 5:17. Jeśli spłodzenie dziś ustało, kim są dzisiaj w Chrystusie ci, co poświęcili się po ustaniu Wysokiego Powołania a już nie mogą być Nowymi Stworzeniami w Chrystusie?
4. Jan 4:31,32. Jeżeli Żniwo Wieku Ewangelii skończyło się, to jest biblijną Prawdą, w czasie którego, tj. w Wieku Ewangelii Bóg sam pociągał do Siebie, a obecnie Jezus nie rozpoczął czynności pociągania do siebie, kto więc pociągnął do Boga Młodocianych Godnych i pociąga obecnie do Boga Niby Wybrańców?
5. Izaj. 43:2. Drogi Bracie Jolly, jak rozumieć te słowa?
Pobierz pdf