Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 7

1. W Ew. Jana 6:44 jest powiedziane, o pociągnięciu do Jezusa przez Boga. Czy Bóg bezpośrednio działa z grzesznikami i czy to pociągnięcie jest dziełem Ducha Świętego, to jest Ducha przysposobienia synowskiego, którego otrzymują ci, których Bóg przyjął i uznał za synów?
2. Jeżeli Siostra albo Brat poświęcony nie chodzi cały rok na zebrania, a tylko przyjdzie na wieczerzę, to jak ma się Zbór w tej sprawie do tej osoby zastosować?
3. Drogi Bracie Jolly. Brat Johnson podaje w Teraźniejszej Prawdzie w paru miejscach, że Pan przyszedł drugi raz 18 września i nie podaje na to dowodu. Może nam Drogi Brat poda dowody z Pisma Świętego na ten temat. Dziękuję.
4. 1 Tes. 5:3. A gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie. Co to za zginienie, na kogo ono przyjdzie?
5. Bracie Jolly, powiedz nam coś o latających talerzach i o istotach, które nimi kierują.
6. Kto w Polsce jest odpowiedzialny za stan doprowadzony przez niektórych Pielgrzymów, którzy wdzierają się do zgromadzeń, rozdzierają lub wytwarzają stronniczość i stronnictwa?
7. Żyd. 13:17. Jak rozumieć posłuszeństwo „wodzom naszym”, ponieważ żąda się bezwarunkowego posłuszeństwa dlatego tylko, że jest Pielgrzymem?
8. Bracie Jolly, proszę odpowiedzieć, co wyobrażają trzy okresy Mojżesza (okresy życia widocznie – Cz.O.) po 40 lat, to jest, gdy był w Egipcie, 40 lat u swego teścia Jetry i 40 lat na puszczy razem 120 lat?
9. Czy można poinformować Brata w Zborze Epifanii, ażeby nie rozpowszechniał pisma Świt, które krytykuje Brata Johnsona i innych Sług Bożych, Ażeby nie zaszkodziło słabszym?
10. Obj.7:13,14. o znaczy oczyszczenie Wielkiego Grona? Czy to znaczy oczyszczenie każdej jednostki Wielkiego Grona w tym życiu? Jeżeli tak, to kiedy oczyszczą się ci, którzy nie opuszczą Babilonu przed jego upadkiem? Jak to należy rozumieć?
11. Drogi Bracie Jolly. Proszę o wyjaśnienie mi czy jest złem gdy Siostra ubiera się w spodnie podczas zimy dla ochrony zdrowia, lecz nie czyni tego dla mody.
12. Ilu siedziało Braci w więzieniu z Rutherfordem i jak długo?
13. Drogi Bracie Jolly, dlaczego w obecnym czasie wykłady Brata mają tylko z Wieku Ewangelii lekkie a kiedy żyjemy przy końcu największej światłości zamiast przedstawiać typy i figury?
Pobierz pdf