Spis pytań Br. Jolly R. – 1972 część 5

1. Bracie Jolly, dla objaśnienia, jak zakończył życie Rutherford?
2. Sprawa proroctwa Abakuka i Przypowieści Salomonowych.
3. Bracie Jolly, proszę mi powiedzieć, jak należy postąpić w takim wypadku, kiedy do obchodzenia Pamiątki Wieczerzy Pańskiej przystępuje taka osoba, Brat, która przez cały rok nie uczęszcza na zebrania, tylko jest na obchodzeniu Pamiątki?
4. Proszę Brata, jeśli Brat poświęcony nie przychodzi do Zboru kilka lat, żyjąc po światowemu, a kiedy wrócił do Zboru, to był w krótkim czasie był powołany do modlitwy. Czy to jest właściwe? Uprzejmie proszę Brata o odpowiedź.
5. 1 Sam. 16:23. Czy zły duch pochodzi od Boga?
6. Bracie Jolly, czy Brat Starszy Zgromadzenia prowadząc tygodniowe zebrania bereańskie, musi być w koszuli z krawatką, czy może być latem w lekkiej przewiewnej sportowej koszuli?
7. Czy Siostra poświęcona, może opalać się na plaży w stroju kąpielowym na wczasach lub przy innych okolicznościach.
8. Drogi Bracie Jolly, proszę wytłumaczyć, czy to jest właściwe ze strony Pielgrzyma przyjeżdżającego z usługą, gdzie są powaśnieni Bracia, będąc nastawiony jednostronnie wysyła drugą stronę, Brata, na wtórą śmierć? Dlaczego nie wysłucha ów Pielgrzym drugiej strony chcąc wydać osąd? Przecież w całym cywilizowanym świecie przesłuchuje się jedną i druga stronę w celu wydania sądu.
9. Dan. 12:4. Czy proroctwo to, że wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność ma również wypełnienie w lotach kosmicznych na księżyc? Czy są pożyteczne te odkrycia na księżycu dla ludzkości?
10. Proszę wytłumaczyć mi słowo zarządzenia Pańskie. Co my przez nie mamy rozumieć? Czy coś skrystalizowanego czy cos tez w procesie tworzenia się? Czy można zacytować ile jest takich zarządzeń lub czy jest lista tych zarządzeń jeszcze otwarta?
11. W jaki sposób zarządzenie jest tworzone lub czynione, innymi słowy w jaki sposób Pan daje je do wykonania przez lud Pański? Przez kogo Pan daje je i jak lud Pański może rozpoznać je, że to jest zarządzenie Pańskie od zarządzenia ludzkiego?
12. Drogi Bracie, czy jest powiązanie pomiędzy liczbą 666 2 Kron. 9:6 i Obj. 3:18 gdzie jest liczba 666? Czy jest związek pomiędzy tymi dwoma liczbami?
13. Dziesięcina oznacza łaski duchowe. Netynejczycy, jako typ na klasę Niby wybraną również otrzymali dziesięcinę. Co to oznacza?
14. Czy właściwie postąpił Brat, który zaręczył się z siostrą, a krótko przed ślubem bez uzasadnienia zerwał zaręczyny i uważa on, że dobrze postąpił? Proszę o wyjaśnienie.
15. Czy właściwe jest kupując naszym dzieciom takie zabawki, jak pistolety i różnego rodzaju strzelby i karabiny, co niektózy nasi Bracia czynią swoim dzieciom taką uprzejmość?
16. Proszę o wyjaśnienie mego pytania. Czy żyją jeszcze pozafiguralny Joram i Ochozjasz oraz kiedy nastąpi zniszczenie pozafiguralnej Jezabeli?
Pobierz pdf