Br. Janke Wolfgang

Psalm 97

Walka Gedeona

Poświęcenie Przybytku – 1997 rok

Dwa domy zbudowane i próbowane

Jak długo będziecie chramać na obie strony – 2007 rok

4 Moj. 12 rozdz. – 2008 rok

Zdobycie Jerycha – 2008 rok

Siedem form szemrania – 2014 rok

Zachariasz 5:6-11 – 2015 rok

Harfa Boża – 2015 rok

Psalm 68:1-8 – 2015 rok

Złota reguła – 2015 rok

Psalm 127:2 – 2015 rok

2 Mojżeszowa 38:8

Przykrycie świętych rzeczy

Zdobycie Jerycha

Król Ezechiasz – 2 Król. 20:1-11

Pracowitość

2 Piotr 1:10-11

Harfa – Obj. 14:2-3

Któż ujdzie zniszczenia? Któż otrzyma życie wieczne? – Izajasz 33

Pępek świata

Pięćdziesiątnica

2 Piotr 1:10-11

Boski Plan dla istot Duchowych

Poświęcenie

Wiara

Budowanie dwóch domów – Mat. 7:24-27

Ofiary Nazarejczyków

Psalm 92:13

4 Moj. 7:1

Doświadczenia ludu Bożego z grzechem

Poświęcenie

Psalm 97

2 Moj. 12:7

Instrukcje od Boga dla Mojżesza względem świecznika – 4 Moj. 7:89-8:4

Głupi i niepożyteczny pasterz – Zach. 11:15-17

Czego Pan żąda od ciebie?

Trzy pokusy – 1 Jan 2:15-17

Pokój jako niższa pierwszorzędna łaska

Dwie trąby

Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy – 2 Kor. 5:20

Pomazani Duchem Świętym – Kol. 1:9-10

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2015

Psalm 32

Odpowiedzi na pytania – Diez 2015

Siedmiokrotne narzekanie

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2016

Psalm 133

Odpowiedzi na pytania – Homburg 2016