Br. Hedman Bernard

Prawda na czasie i jej zarządzenia (wersja angielska)

Czytaj po polsku

Tekst polski – Pobierz