Br. Borda Andrzej

Błogosławieństwa Boże i cztery szkodniki Prawdy

Boskie Objawienie dane Panu Jezusowi – Obj. 1:1

Cud na niebie – Obj. 12:1

Dziesięć groszy

Góry i pagórki chwałę przed wami głośno śpiewają – Izajasz 55:12

Przymierze Ofiary

Skłanianie naszych uczuć ku niebu

Symboliczne kości Józefa

Zbawiciel lub Życiodawca

Co daje Obietnica Boża pod przysięgą? – 1 Moj. 22:16-18

Bóg Twórca Swojego Planu

Duch i jego świadectwo

Joel 2:23-27

Dwie uczty i dwa pomazania naszego Pana

Głos wielkiego ludu na niebie słyszany

Głos z tyłu do Ciebie mówiący

Przymierze przy Ofierze – Psalm 50:5

Trzy stany Jezusa – Żyd. 13:8

Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki – Żyd. 13:8

Widzenie proroka Izajasza – Izajasz 6:2-3

Widzenie proroka Izajasza – Lublin

Znaki Boskiego czasu

Obj. 20:1-2

Przerażający niedostatek w naszym życiu

Psalm 121:6

Puszczaj chleb po wodzie

Zacheusz

Trzy wielkie obietnice Boże

Ziemia zakwitnie ślicznie

Wyjście Noego z arki

Pytania i odpowiedzi

153 wielkie ryby

Pan w drodze do Jeruzalem wstępujący do Jerycho

Błogosławione oczy i uszy wasze

Urzędowe imiona Chrystusa i Jego Kościoła

Wysławiajcie Pana i ogłaszajcie Imię Jego – Psalm 105:1 cz. 1 i cz. 2

Koronujesz rok dobrocią twoją

Izajasz 26:3

Król, który samego siebie zaprzedał

Był bogatym, stał się ubogim – 2 Kor. 8:9

Dwa światła na niebie – 1 Moj. 1:16

Zbudowani na Apostołach i Prorokach – Efez. 2:20

Dwa światła – 1 Moj. 1:16

Tobie przynależy chwała Boże na Syonie – Psalm 65:2

Był bogaty, stał się ubogim

Biblia i przyroda

Znaki na niebie

Urzędowe imiona Chrystusa i Jego Kościoła

Przewody dające Prawdę – Mat. 13:16-17

Odpowiedzi na pytania

Małżeństwo

Oczy moje podnoszę na góry – Izajasz 54:11

 

Był bogaty, stał się ubogim

Biblia i przyroda

Błogosławione oczy wasze i uszy wasze

Znaki na niebie

Urzędowe imiona Jezusa i Jego Kościoła

Odpowiedzi na pytania

Boskie Przymierze Tęczy

Ojciec wierzących

Cud wielki na niebie

Zbawiciel lub Dawca życia

Do zwycięstwa potrzebna jest odwaga

Pięć rodzajów odmian drzew