Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 9a

Dokończenie pytań podane przed wykładem Jednorodzony Syn Boży

1. Izaj. 51:5. Kogo wyobrażają wyspy z tego tekstu?
2. Kiedy upadli aniołowie przyjęli na siebie postać ludzką, mieli doskonałe życie. A dzieci, które spładzali itd. ludzie byli narodami, niedoskonali podlegli śmierci masą, lecz spłodzeni z doskonałych ojców – i odnośniki do piątego tomu. Sława tych Nefilimów, czyli olbrzymów i srogość ich była znana, a dziś można znaleźć o nich wzmiankę w pogańskich mitologiach. Jak pogodzić fakt, że istoty narodzone z doskonałych ojców, mając doskonałe życie mogli czynić zło, brutalnie i srogo się zachowywać względem potomków Adama?
3. Bracie Armstrong, proszę o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy zaletami charakteru, łaskami charakteru, przymiotami charakteru a cnotami charakteru?
Pobierz pdf