Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 9

1. TP nr 225/226, str. 43 jest napisane „współzawodnictwo w Chrystusie” Rzym. 8:17 obiecanym Królestwie rządzenia i błogosławienia. Czy wyraz „współzawodnictwo” jest właściwie przetłumaczone z angielskiego na polski język?
2. Czy jest zasadą Pisma Świętego aby byli Bracia, którzy odeszli od Prawdy do świata lub innych grup, nie byli ze Zboru formalnie wyłączeni.
3. Czy jest właściwe obchodzić rocznicę urodzin lub 25 rocznicę ślubu w gronie poświęconych Panu lub lepiej tego nie praktykować?
4. Ozeasz 6:2, Łuk. 13:32. Jaki czas i co przedstawia ten wiersz Oz. 6:2 i czy to ma jakiś związek z Łuk. 13:32?
5. 2 Tym. 2:20. Co to są naczynia ku uczciwości i ku zelżywości?
6. Co pokazał Bóg przez przeniesienie Enocha przez potop i ponowne sprowadzenie go na ziemię jako Melchizedeka?
7. 2 Kron. 9:13. Obj. 13:18. Czy istnieje związek tej liczby podanej w 2 Kron. 9:13 z liczbą 666 z Obj. 13:18?
8. Mat. 27:52.
9. Czy drzewo zakazane Adamowi było specjalnym drzewem czy takim jak inne?
10. 2 Kron. 24:1. Proszę o wyjaśnienie, jak rozumieć sprawy niektórych królów izraelskich, którzy panowali w dziecinnym wieku mając 7 lat, 8 czy 16? Jak mogli w takim wieku sprawować rządy nad Izraelem, jak to czytamy w 2 Kron. 24:1
11. Proszę wytłumaczyć mat. 26:30: i zaśpiewawszy pieśń. Gdzie są zapisane słowa tej pieśni i czyja to była góra oliwna – Łuk. 22:39?
12. Drogi Bracie Armstrong. Dlaczego Duch Św. Zabronił głoszenia Słowa Bożego w Azji, jak to czytamy w Dz. Ap. 16:6?
13. Obj. 5:13. Co przedstawia morze tego wiersza?
14. Bracie, proszę o odpowiedź. Pewna Siostra będąca około 40 lat w Prawdzie, a nienawidząc Brata Starszego i gdy ten ma mieć wykład, to owa Siostra innym Siostrom wchodzącym na salę kiwa głową, aby nie wchodziły, bo ów znienawidzony Brat ma usługę. Gdy ów Brat stoi za pulpitem, owa Siostra z innymi Siostrami wychodzą z sali. Czy jest to właściwe?
15. Drogi Bracie Armstrong. Proszę wytłumaczyć następujące pytanie: Co to jest miłosierdzie i czy ono u Boga jest ograniczone?
16. Wczoraj na wykładzie było mówione, że korzystamy z chlebów pokładnych i ze świecznika, które znajdują się w Świątnicy. Jak nam wiadomo, było to dla Nowych Stworzeń, które się rozwijały w Wieku Ewangelii.
17. Jak należy śpiewać pieśni: Boskie ciało lub naturę, czy w innym sposób? Proszę o wyjaśnienie jak mamy śpiewać: taki stan czy zmieniać na lepszy stan?
18. Bracie Armstrong. Mam pytanie: czy godzina panowania bestii skończy się ze zerwaniem konkordatu pomiędzy państwem włoskim a państwem watykańskim?
19. Bracie Armstrong. Ezech. 3:1-3 – o jakich księgach tu mówi literalnych czy symbolicznych, które prorok zjadł?
20. Bracie Armstrong, proszę o wytłumaczenie, kto w pozaobrazie jest przyjaciółmi i sąsiadami – Łuk. 15:9?
21. Ile lat upłynęło od Przymierza Abrahama w Haranie do Przymierza Abrahamowego pod Przysięgą?
22. 2 Jan 1-10. Co przedstawia trzeci dzień? Co przedstawiają słudzy?
23. Co za społeczność ludu Bożego może być nazwana zebraniem? Która jest zebraniem ludu Bożego a która nie jest? Zebranie są przeważnie zebraniami Zboru.
Pobierz pdf