Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 5

1. Dz. Ap. 20:6. Drogi Bracie. Ile czasu minęło od chwili, kiedy Jezus ukazał się Apostołowi zanim zaczął głosić ewangelię?
2. Kaz. Sal. 12:7. Czy w tym wierszu jest mowa o życiu pozagrobowym?
3. Bracia Epifaniści. Czy nie byłoby lepiej głosić ewangelię bez krytyki innych kościołów i grup ludu Bożego?
4. Obj. 20:9. Co to jest za miasto umiłowane, czy to jest Jerozolima?
5. Jer. 1:5. Jest mowa, że przed urodzeniem był przeznaczony na proroka. Czy to nie jest przeznaczenie człowieka każdego?
6. Kaz. Sal. 12:14. W jaki sposób Bóg na sąd uczynki złe przywiedzie, gdyż pierwsze rzeczy nie będą wspominane?
7. 1 Jana 5:8. Drogi Bracie, jak należy rozumieć ten tekst?
8. 2 Tes. 1:8. Czy wyraz pomsta przedstawia wtórą śmierć? Którzy to są, co nie uznają Boga i którzy to są, co nie uznają Ewangelii?
9. 1 Moj. 6:4. O jakich tu jest mowa olbrzymach, mocarzach fizycznych czy umysłowych?
10. Obj. 18:6. Kto ma oddawać w dwójnasób i nalewać kubek i kto to jest ten, komu będzie nalewane?
11. Bracie Armstrong, w Świątnicy Świętej na Złotym Stole stały lub leżały chleby pokładne w dwóch rzędach po 6 sztuk. Czy to jakiś
związek z liczbą 66 a może z księgami Biblii?
12. Nie pamiętam gdzie to jest napisane, przepraszam, że Izrael bezpiecznie mieszkać będzie. Do jakiego czasu to się odnosi? Czy przed Armageddonem? Bo w Tysiącleciu wszyscy bezpiecznie mieszkać będą.
13. Bracie Armstrong. Proszę o wytłumaczyć Zach. 8:23, kto był tym Żydem, a kto był tym jego podołkiem?
14. Łuk 17:6. Co wyobraża drzewo, które przez wiarę przeniesie się do morza?
15. 1 Król. 21:1-10, 19:11-12. W jakim czasie żyjemy, czy w trzęsieniu ziemi czy w ostatnim ogniu?
16. 1 Moj. 11 rozdział podaje, że przy budowie wieży Babel zostały pomieszane języki. Fizycznie to jest niemożebne. Historia podaje, że wieża miała kilkanaście pięter. Br. Russell podaje, że Bóg dokonuje cudów w naturalny sposób a to byłby cud w nadprzyrodzony sposób. Jak Brat to rozumie?
17. Dz. Ap. 20:28-30. Drogi Bracie wytłumacz, czy tylko do Apostołów stosują się te teksty, które Jezus mówił, do uczni swoich zapisane w liście do Gal. 5:15 i Dz. Ap. 20:28-30.
Pobierz pdf