Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 4

1. 1 Moj. 1:3,4. Jakim sposobem Bóg stworzył światłość na początku a w czwartym dniu stworzył słońce?
2. Proszę o wytłumaczenie, dlaczego Bracia noszą obrączki ślubne i gdzie jest napisane w Piśmie Świętym?
3. 1 Moj. 8:22. Do jakiego stopnia i kiedy doskonałą ludzkość opanuje ziemię?
4. Izaj. 35:8. O jakiej ścieżce jest tam mowa a także o drodze? Wydaje się, że tu jest mowa o dwóch rodzajach kroczących. Proszę o wytłumaczenie.
5. Drogi Bracie, powiedz mi te słowa, co Pan Jezus wypowiedział: Byłem głodny, nie daliście mi jeść, pragnąłem, nie daliście mi pić, byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. Czy te słowa stosują się przy końcu Tysiąclecia czy w tym czasie?
6. 2 Kor. 11:25. Proszę Brata o wyjaśnienie, w jaki sposób Apostoł Paweł wytrzymał dzień i noc pod wodą i nie umarł?
7. Drogi Bracie Armstrong, ja proszę o wytłumaczenie mi, czy człowiek przyjmując symbol chrztu musi przeprosić swych nieprzyjaciół, co krzywdę uczynili mi, że nie mówią ze mną, gdyż ja tak uważam, że grzeszny człowiek umarł a nowy wstał z wody do życia i nie pamiętam nic nikomu? Proszę mi to wytłumaczyć, bardzo proszę. Czy pod tym względem właściwie rozumiem?
8. Jan 20:23. Jak mamy tłumaczyć ten tekst?
9. 2 Tym. 2:18. W jaki sposób głosili zmartwychwstanie czy na duchowej fazie, czy też ciała powstania materialnego do ziemskich warunków?
10. Ozeasz 6:2. Sprawa pierścienia elektrycznego.
11. Czy można dowiedzieć się z Pisma Świętego o roku, miesiącu i godzinie śmierci naszego Pana, bo słyszałem, że tak? Proszę o wytłumaczenie.
12. 2 Piotr 1:21. Czy Młodociani Godni są pod wpływem Ducha Świętego jak Starożytni Godni?
13. Jan 5:45. Co znaczy skarżenie Mojżesza na Żydów przed Ojcem?
14. 1 Kor. 6:3. Czy upadli Aniołowie są już na wolności i sądzie?
15. Joel. 2:28. Kiedy zacznie się wypełniać proroctwo Joela, że starcom sny się śnić będą a młodzieńcy widzenia miewać będą?
16. Obj. 22:15. Co znaczy ten tekst? Proszę o wytłumaczenie i wyjaśnienie słowa dwór.
17. Proszę mi wytłumaczyć, czy nasz Pan powiedział: nie będą oni wołać, to kamienie będą wołać. Co to są te kamienie?
18. 2 Sam. 6:16. Taniec Dawidowy, to zwyczaj pogański. Poganie przy uroczystych ceremoniach religijnych zawsze tańczyli i dotychczas to praktykują.
19. Proszę Brata o wytłumaczenie, czy wszyscy Aniołowie i Cherubini mają skrzydła.
20. Bracie Armstrong. Mówiłeś dzisiaj wszyscy inni wodzowie religijni są w grobie, jako umarli. Czy my, Epifania, mamy tylko monopol do zbawienia czy Jezus Chrystus? Jan. 3:16, Dz. Ap. 16:31.
21. Proszę Brata o wytłumaczenie, co znaczą dwie laski uciechy i związujących i co oznacza złamanie ich jak również i oręż pasterza głupiego zapisane u Zach. 11:7,10,14 i 15?
22. Chrystus powiedział, że w przyszłym wieku nie będą się żenić ani za mąż wydawać, wychodzić. Do kogo to się odnosi – czy do Kościoła czy do klasy restytucyjnej?
23. Dlaczego wkładanie rąk nie jest praktykowane przy udzielaniu Ducha Świętego? 2 Tym. 1:6.
24. Bracie Armstrong, proszę mi odpowiedzieć, co mają oznaczać te odznaki (ale jakie nie jest wymienione – Cz.O.) które Bracia mają przyczepione na ramiennikach swoich? Czy powinniśmy ich nosić i gdzie ich można nabyć? Proszę mi objaśnić o nich. (widocznie może chodzić o korony żywota – Cz.O.)
25. Proszę Brata, ile lat Żydzi czekali na Mesjasza Jezusa Chrystusa, co im się narodził a zaś ile lat my musimy czekać kiedy Pan Jezus przyjdzie założyć Swoje Królestwo na ziemi, gdyż to jest moim pragnieniem? Czy Pan Jezus przyjdzie w ciele aby Go wszelkie oko widziało, czy też jako Duch niewidzialny dla oka ludzkiego?
26. Czy się podobają Panu Bracia i Siostry, że objeżdżają prawie wszystkie za porządkiem konwencje? Czy jest to właściwe choćby nawet jedni drugich. Czy byłoby lepiej te pieniądze zamiast wydawać na bilety, to raczej oddać na pracę Pańską? Mam na myśli zmniejszyć objazdy.
Pobierz pdf