Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 2

1. Czy Zakon nagradzał żywotem wiecznym jeśliby kto go wypełnił? 3 Moj. 18:5, Rzym. 10:5.
2. Ile lat miał Izaak, gdy miał jego ofiarować Abraham?
3. Ile lat miał Salomon, gdy umarł?
4. Jan 2:15. Czy Pan bił tym biczem handlujących, czy tylko wygnał ich ze Świątyni?
5. Mat. 18:16. Jeżeli drugi stopień napominania wobec źle czyniącego według Mat. 18:16 został pozytywnie załatwiony i nastąpiło porozumienie, czy ten komitet dwóch lub trzech świadków zakończył swoją działalność czy dalej istnieje?
6. Pieśni Sal. 2:15. Pytanie w sprawie lisków małych psujących winnice.
7. Obj. 17:12. Druga część 12-go wierszu mówi: Ale wezmą moc jako królowie na jedną godzinę z bestią. Proszę o wyjaśnienie czy wyraz moc w polskiej i angielskiej Biblii jest właściwie oddane, czyli przetłumaczone? czy też powinno być przetłumaczone na autorytet, jak mamy podane w polskiej Teraźniejszej Prawdzie z maja 1935 roku tj. w numerze 76 w artykule Niektóre myśli Obj. 17-go rozdziału, par. 5 i 6.
8. Jan 6:56. Czy nasz Pan mieszkał tylko w spłodzonych z Ducha czy też we wszystkich, co poświęcili się Panu i jedzą jego ciało i piją jego krew.
9. Efez. 6:13. Proszę o wyjaśnienie czy ten dzień odnosi się ściśle do końca Wieku Ewangelii, czy do całego Wieku Ewangelii, jak niektórzy Bracia twierdzą?
10. Jak możemy dowieść, że Wielkie Grono jest klasą duchową a nie klasą ziemską, jak to niektórzy twierdzą?
11. Informacje na temat podróży do Nigerii.
Pobierz pdf