Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 10a

1. Czy poświęceni rodzice mogą zabronić swoim dzieciom spotykać się z innymi młodymi braćmi, by wychwalać Najwyższego Boga, na przykład przez pieśni, rozmowy na tematy biblijne i modlitwy?
2. Drogi Bracie w Panu!
Czy Brat przewodniczący może po zeznaniu się Brata, który w swoim wystąpieniu trzymał się ściśle tekstu manny z dnia 23 czerwca, może zakazywać innym Braciom zeznawać się podobnie jak ten Brat. Z wypowiedzi Brata Russella szczególnie z księgi Pytań duch wolności i swobody każdej jednostki. Ostra wypowiedź Brata przewodniczącego przeraża.
3. Bracie Armstrong! Czy mógłbyś pomóc niektórym Braciom, aby odzyskali harmonię z Ruchem i Braćmi epifanicznymi, ponieważ przez około 20 lat wprowadzają innego ducha. Najpierw powodowali kłopoty w ich zborach lokalnych, potem występowali przeciwko Przedstawicielowi, potem przeciw organizacji Ruchu w Polsce, a teraz współpracują z kościołem katolicki w ruchu ekumenicznym.
4. W jakich okolicznościach mówienie złych wiadomości o Bracie do innych jest zgodne z wolą Bożą?
5. Brak nagranego pytania, ale z treści można wywnioskować, o co pytał pytający.
6. Kiedy i w jaki sposób otworzy się sposobność prowadzenia wielkiej pracy względem ludu Bożego w kościołach nominalnych, o których to nauczyciele mówią? Czy teraz należy szukać i wykorzystywać te sposobności czy też oczekiwać aż Babilon upadnie?
7. Czy zgodne jest z zarządzeniami Pańskimi wnosić sprawy lokalnych zborów przed Kościół powszechny na konwencji poprzez pytania, lecz bez wiedzy i zgody Zboru oraz publicznie piętnować zbór na podstawie jednostronnego i przewrotnego przedstawienia sprawy?
8. Czy właściwą rzeczą i zgodną ze złotą regułą jest odpowiadać na konwencji na złośliwe i oszczercze pytania, jak np. czy Pan przeniósł główną kwaterę do Lublina itd., co miało miejsce na konwencji w Bełżcu?
Pobierz pdf