Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 1

1. Czy właściwe byłoby, ażeby Starsi i Diakoni urządzali sobie sami zebrania w celu napominania i krytykowania drugich czy lepiej trzymać się rady Pana według Ew. Mat. 18:15-17?
2. W Postanowieniu Porannym jest napisane: Postanawiam przy pomocnej łasce Bożej jako święta Boża, święty Boży”. Czy mamy tak się modlić czy też inaczej?
3. Uczniowie opisani w Dziejach Apostolskich 19:1-7 byli poganami, mogli zatem przyjąć symbol chrztu po otrzymaniu Ducha Świętego. Dlaczego więc zostali ochrzczeni pomimo braku wiedzy o Duchu Świętym?
4. Słyszeliśmy, że Bracia na Zachodzie urządzają choinki. Czy to jest w świetle Pisma Świętego właściwe?
5. W modlitwach często spotyka się zwrot: Boże, nie sądź nas według Twojej sprawiedliwości, lecz według Twojego miłosierdzia. Można by wnioskować, że Bóg nie ma stosować względem nas sprawiedliwości? Wydaje mi się to nielogiczne i niewłaściwe.
6. Proszę o wyjaśnienie kim byli celnicy i dlaczego byli wzgardzeni w narodzie izraelskim?
7. Co rozumiemy przez nowy umysł, serce i wolę?
8. Wielu Braci uważa, że obchodzenie urodzin jest właściwe, a wielu twierdzi, że nie. Czy jest właściwą rzeczą urządzać przyjęcia z tej okazji?
9. Co znaczy być oświeconym przez Ducha Świętego? Jakie różnice są między spłodzonymi z Ducha Świętego a oświeconymi nim?
10. W Strażnicy Br. Russell mówi, że jednym z uczni w drodze do Emaus był prawdopodobnie Apostoł Piotr. Jak pogodzić to z faktem, że gdy przybyli ci uczniowie do Jerozolimy, to było już tam onych jedenastu?
11. Według rysunku Boski Plan Wieków czy rodzaj ludzki z powodu zastosowania zasługi Chrystusowej za świat zmartwychwstanie z linii N albo zostanie przeniesiony z linii R na linię N albo pozostanie na linii R a tylko zostanie oczyszczony jak Obóz został oczyszczony po Dniu Pojednania?
12. Czy należy się spodziewać, że Mały mistyczny Babilon ujmie władzę świecką i prześladować będzie prawdziwy lud Boży? Kiedy się to stanie, jak to może się stać, jeśli oni znają też Pismo Święte chociaż po części? (Brak odpowiedzi)
Pobierz pdf