Kiczyce 2019 rok

Br. Zilch Jack –  Jezus jako Boski Dar – Izajasz 9:2-7

Br. Sellin Mirosław – Podstawowa zasada Żyd. 7:7

Br. Wardziński Dawid – Obmowa i plotka Jakub 4:11, Tyt. 3:2

Br. Piotrowski Marek – Odwaga – Joz. 1:9

Br. Zilch Jack – Najbardziej pocieszająca obietnica – Rzym. 8:28

Br. Ozimek Stanisław – Zwiastowanie biblijne Zbawiciela

Br. Stopiński Adam – Co znaczy to wszystko?