Kiczyce 2018 rok

Br. Kaliszczyk Andrzej – Ijob nieznany

Br. Szpunar Wiktor – Mocowanie się Jakuba z Bogiem

Br. Nowicki Gabriel – Co to jest nowe?

Br. Ryl Paweł – Dlaczego Bóg podał Biblię tak trudną do zrozumienia?

Br. Kwaśniewski Bogdan – Obietnica dla trzebieńców

Br. Kubala Zbigniew – Wstęp do listu Galatów