Chełm 2022 rok

Br. Szpunar Wiktor – Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi

Br. Urban Adam – Dlaczego wierzę w istnienie Boga?

Br. Ryppa Artur – Przypowieść o zagubionej owcy

Br. Wardziński Dawid – Koniec obecnego porządku rzeczy

Br. Urban Marek – Początek Królestwa Bożego na ziemi

Br. Ślipek Jarosław – Nie dał nam Bóg ducha bojaźni