Naśladowanie Jezusa

Br. Szul Jarosław – Samozaparcie

Br. Blecharczyk Eliasz – Wzięcie Krzyża

Br. Ryl Otton – Naśladowanie Jezusa