Br. Jolly Raymond 1975 cz. 2

 1. Co myślisz Bracie Jolly o transfuzji krwi, którą zabraniają Świadkowie Jehowy?
 2. Psalm 18:30. Co mamy rozumieć przez wojsko i mur?
 3. Jak Zbór ma patrzeć na takiego Brata, który jest rozwodnikiem i przyjmuje do domu rozwódkę światową i jest w zamiarze się pobrać? Czy to jest zgodne z Pismem Świętym? Proszę o wyjaśnienie dokładnie.
 4. Jesteśmy małżeństwem w Prawdzie, ale zgody nie ma. Co dzień awantura. Czy lepiej się rozejść i wziąć sobie Brata za męża drugiego? Czy to będzie przestępstwem wobec prawa Bożego, bo sama nie jestem zdolna zapracować, bo jestem słabego zdrowia. Jak mam postąpić w takiej sytuacji?
 5. Jak można zrozumieć, że Pan dopiero zrozumiał na puszczy Prawdę, że będzie ukrzyżowany, a przecież wiedział po co przyszedł na ziemię i w jakim celu.
 6. Jak zrozumieć tą rzecz, aby odpuścić z serca winy Brata czy Siostry? Proszę o wyjaśnienie w przykładach jak to wygląda to odpuszczenie z serca a nie z powierzchowności?
 7. Jaki wymiar w Piramidzie jest stuletnim dniem Adama?
 8. Jaki wymiar w Piramidzie pokazuje okres od upadku Adama do potopu?
 9. Co oznacza 1 Kron 16:15 Pamiętajcie aż na wieki na przymierze jego, na słowo, które przykazał do tysiącznego pokolenia?
 10. Jakie charakterystyczne miejsce jest w Piramidzie na 126 cali wstecz od 1914 roku oznaczające rok 1788, to jest formalny początek rewolucji francuskiej?
 11. Jest w 3-cim tomie, str. 387 przecięcie przechodu zstępujące z pierwszym górnym przechodem oznacza jako rok 1542 przed Chrystusem. A Br. Johnson w Teraźniejszej Prawdzie nr 40 z 1929 roku miejsce tego samego przecięcia oznacza jako 1512 rok przed Chrystusem.
 12. Dlaczego Brat Johnson, tak bliski Brata Russella nie został umieszczony w składzie komitetu, który w testamencie umieścił Br. Russell?
 13. Jak w świetle Słowa Bożego wygląda następująca sprawa?
  a) Czy Brat, niebędący nawet Diakonem może udzielać wykładu w innym Zborze na prośbę wszystkich członków tego Zboru?
  b) Jak wygląda w podobnej sytuacji porządek w udzielaniu wykładów przez Diakonów, Starszych, Ewangelistów itd.?
 14. Co się stanie z ludem Bożym po odejściu pozafiguralnego Baany?
 15. 2 Moj. 21:12, 20, 21. Proszę wyjaśnić, czy porównanie tekstów tych świadczy o doskonałości Zakonu?
 16. Apostołowie w co byli ochrzczeni z wody. Proszę o dowód Pisma Świętego.
 17. Czy jest jakiś związek między liczbami 666, o którym mówi Obj. 13:18 a liczbą również 666, o której mówi 1 Król. 10:14?
 18. Czy dzieci Aniołów i córek ludzkich urodziły się doskonałe?
  Pobierz
  Wróć do odpowiedzi