Rzeszów 2018 rok

Sprawiedliwy i cierpiący Sługa

Dolina Boskich Gór

Obecne obowiązki i przywileje ludu Bożego

Ucisk Jakuba

Odwaga niezbędna do zwycięstwa

Pamiątkowa Róża