Pastorówka grudzień 2015 rok

Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje

Modlitwa

Zbliżanie się do Boga – pokuta

Grzeszenie językiem

Dzieje Apostolskie 26:19

Głoszenie Prawdy w mocy Jezusa Chrystusa