Wittenbergia 2018 rok

Brak nagrania wykładu Br. Herziga Dana (bardzo przerywało transmisję), pozostałe wykłady są w całości

Br. Janke Wolfgang – Psalm 68

Br. Bondyra Jan – Silną warownią jest nasz Bóg

Br. Herzig Dan – Wspomnienia o Br. Johnsonie

Br. Żywicki Jerzy – Mar. 4:35-41

Sympozjum: Psalm 72:3

Br. Janke Wolfgang – Odpowiedzi na pytania

Br. Gläsmann Horst – Naśladując Jezusa – Mat. 16:24

Br. Hezig Dan – Obrazy na Brata Jolly – Król Hiram