Velbert 2017 rok

Br. Herzig Dan – Manna z nieba cz. 1

Br. Janke Wolfgang – 3 Moj. 8:14-33

Br. Bacik Bronisław – Przeciwności w życiu Chrześcijanina

Br. Herzig Dan – Manna z nieba cz. 2

Br. Żywicki Jerzy – Żyd. 7:1-8

Błogosławieństwa Pięćdziesiątnicy

Br. Kuc Beniamin – Pieśń 66

Br. Gläsmann Horst – Sprawiedliwość Boża

Br. Herzig Dan – Budowla Króla Hirama