Susiec 2018 rok

Br. Matiaszczuk Anatolij – Ducha nie zagaszajcie

Br. Żywicki Jerzy – Modlitwa

Br. Ozimek Piotr – Ucztowanie przy stole Pańskim – Obj. 3:20

Świadectwa Ducha Świętego

Br. Kucharz Feliks – Rzym. 12:1

Br. Matiaszczuk Wołodymir – Namaszczenie Dawida – 1 Sam. 16:7

Br. Grodziński Eliasz – Błogosławienie dzieci

Br. Łychowicz Stiepan – Burza na morzy Galilejskim

Br. Ozimek Jan – Efez. 3:14