Susiec 2017 rok

Br. Bacik Bronisław – Działanie Prawa Bożego

Br. Blecharczyk – Chwalenie Boga w Duchu i w Prawdzie

Br. Joniec Bronisław – Boska ojcowskość

Sympozjum – Doktryny szafarskie Kościoła Wieku Ewangelii

Br. Ryl Jan (T) – Próba wiary i posłuszeństwa

Br. Chilczuk Oleksandr – Ciężkie i łatwe Tysiąclecie

Br. Ryl Otton – Poświęcenie

Br. Chmielewski Jan – Izajasz 56

Br. Matiaszczuk Anatolij – Psalm 15:1