Rzeszów 2017 rok

Br. Żywicki Jerzy – Książę świata tego cz. 1

Br. Roszko Mychajło – Szukanie Królestwa Bożego

Br. Nowak Grzegorz – Droga do Prawdy na czasie

Br. Chilczuk Oleksandr – Wyjątkowy charakter

Br. Olekszy Henryk – To jedno czynię – 1 Kro. 2:2

Br. Ozimek Jan – Mądrość według Salomona

Sympozjum – Przesiewania Żniwa Wieku Ewangelii

Br. Matiaszczuk Wołodymir – Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec doskonały jest w niebiesiech

Br. Żywicki Jerzy – Książę świata tego  cz. 2