Poznań 2018 rok

Br. Kuc Beniamin – Łuk. 17:23

Br. Ryl Jan (T) – Samokontrola

Sympozjum – Trzy zakazy dotyczące Nazarejstwa

Br. Kucharski Piotr – Poświęcenie

Br. Grodziński Eliasz – Błogosławienie dzieci

Br. Olekszy Henryk – Odpowiedzi na pytania

Br. Szpunar Wacław – Charakter Boga pokazany w planie zbawienia potępionej ludzkości