Lwów 2017 rok

Br. Kuc Beniamin – Dwie książki

Br. Roszko Mychajło – Całkowite zapewnienie wiary – Psalm 23:6

Sympozjum – Modlitwa

Br. Markowec Dmytro – Wtóra obecność Jezusa

Br. Łychowicz Stiepan – Ten, który czyni wszystko według woli swojej

Br. Matiaszczuk Wasyl – Dwa domy

Br. Chilczuk Mychajło – Z ufnością i posłuszeństwem

Br. Olekszy Henryk – Odpowiedzi na pytania

Br. Chilczyk Oleksandr – Ciężkie i lekkie Tysiąclecie