Łódź 2017 rok

Br. Witko Krzysztof – Światłość

Br. Bacik Henryk – Uprzedzenie

Br. Domaradzki Tadeusz – Boski wybór

Br. Ozimek Piotr – Wiara – Mat. 5:36, Żyd. 10:23

Szafarskie doktryny Kościoła Wieku Ewangelii

Br. Witko Krzysztof – Ko. 2:2-7

Br. Walczak Juliusz – Grzech niewdzięczności