Kraków 2018 rok

Br. Zenderowski Bogusław – Odpowiedzialność Chrześcijanina

Br. Kocot Marek – Wrogowie rozumu i serca

Br. Kiełbowicz Kazimierz – Szacunek dla Świętych Zgromadzeń

Br. Nowak Grzegorz – Chrześcijańskie napomnienia

Br. Bondyra Jan – Mat. 11:28

Br. Szwed Jan – 1 Piotr 2:17

Słup obłoku i ognia

Br. Ryl Otton – Jedyny wśród narodów świata

Br. Walczak Juliusz – szczerość naszych serc