Kowno 2017 rok

Br. Grodziński Eliasz – Rzym. 8:14

Br. Ryl Jan (T) – Królestwo Boże

Br. Bondyra Jan – Usprawiedliwienie lub potępienie z mowy

Br. Kiełbowicz Kazimierz – Bóg przewodnikiem Swojego ludu

Br. Szwed Jan – Izajasz 55:8, 9

Br. Kucharz Feliks – Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go – Łuk. 11:28

Br. Blecharczyk Eliasz – Boskie zainteresowanie Abrahamem – Neh. 9:7-8

Sympozjum – Królestwo Boże

Br. Olekszy Henryk – Odpowiedzi na pytania

Br. Zenderowski Bogusław – Juda 21-23