Kołobrzeg 2017 rok

Br. Bacik Bronisław – Jan Wessel – Eldad Wieku Ewangelii

Br. Ryl Otton – Ludzka nagość w Biblii

Br. Zenderowski Bogusław – Ufaj Panu – Przyp. Sal. 3:5

Sympozjum – Reformacja

Br. Kucharz Feliks – Wspomnienia o Pastorze Charles Taze Russell

Br. Grodziński Eliasz – Wspomnienia o Posłanniku Epifanii – Br. P. S. L. Johnson

Br. Walczak Juliusz – List do Filipian

Br. Kiełbowicz Kazimierz – Raz w łasce, nie zawsze w łasce

Br. Chmielewski Jan – Galatów 4:18