Kobyla Góra 2017 rok

Br. Herzig Dan -Podróż do Góry Synaj

Br. Bacik Bronisław – Szukanie sprawiedliwości Królestwa Bożego

Br. Ozimek Jan – Zadbajmy o właściwy stan serca – Przyp. Sal. 4:23

Br. Kucharz Feliks – Usprawiedliwienie z wiary – Rzym. 5:1

Br. Herzig Dan -Dzień małych rzeczy i początków

Br. Woźnicki Piotr – Dzieci Ketury

Jezus Chrystus i modlitwa

Br. Kocot Marek – Objawienia chwały Bożej

Br. Herzig Dan -Naród izraelski – Psalm 118:24

Śpiewy wieczorne – 1

Śpiewy wieczorne – 2