Gliwice 2017 rok

Br. Janke Wofgang – Król Ezechiasz

Br. Bacik Henryk – Nabywanie usposobienia Chrystusowego

Br. Grodziński Eliasz – Usprawiedliwienie

Br. Kucharski Piotr – Nehustan

Br. Szpunar Wacław – Rzym. 8:28

Br. Janke Wolfgang – Dni Noego – Mat. 24:37

Sympozjum – Przesiewania Żniwa Wieku Ewangelii

Br. Szul Jarosław – Szkoła Chrystusowa

Br. Janke Wolfgang – Wierność – Mat. 10:22