Gdańsk 2018 rok

Br. Herzig Dan – Wielkanoc, a błędy głoszone o ofierze Jezusa

Br. Lewicki Zygmunt – Przebaczenie – Mat. 18:21-35

Br. Bacik Henryk – 1 Tym. 4:16

Br. Kiełbowicz Kazimierz – Złoty cielec

Br. Herzig Dan – Pokój

Br. Sirmulis Saul – Nasz Pan Jezusten Dobry Pasterz

Sympozjum – Jezus po zmartwychwstaniu

Br. Herzig Dan – Proroctwo Izajasza